Basisschool De Zonnebloem Waanrode

Realisatie : Plaatsing vernieuwing stookplaats, isolatie en vloerverwarming

Jaar van uitvoering : 2016