Hydraulische inregeling

Waterzijdige inregeling en Controle van een HVAC-installatie.

De moderne eisen ten aanzien van HVAC-installaties (Heating, Ventilation, Air Conditioning) zijn meer complex dan ooit tevoren.


De huidige verwarming- of koelsystemen dienen te voldoen aan de volgende normen :  energierendement, comfort, flexibiliteit, geavanceerde BMS en kostenbesparend. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat iedere installatie waterzijdig wordt ingeregeld.

De waterzijdige inregeling is mogelijk door het toepassen van specifieke producten (regelkranen,  2 en 3 wegventielen met instelbare kv – waarde, drukverschil, controllers) welke de hydraulische systemen op een eenvoudige wijze regelbaar maken. Een oplossing die de bij het project betrokken personen vertrouwen kan geven.

  • Voor ontwerpers is een goede waterzijdige inregeling een waarborg om professionele reputatie uit te stralen.
  • Voor het servicepersoneel vormt het een krachtig middel voor storingsvrije werking en een vereenvoudiging van de onderhoudswerkzaamheden.
  • Voor de eigenaar biedt het een langdurige garantie tegen te hoge bedrijfs- en energiekosten, alsook een optimaal comfort.

Daarom moet aan drie waterzijdige voorwaarden worden voldaan om het gewenste binnenklimaat te verkrijgen tegen zo laag mogelijke energiekosten :

Voorwaarde 1 –  Bij volle belasting moet voor alle eindunits het ontwerpdebiet beschikbaar ziin.

Voorwaarde 2 – Debieten moeten op elkaar afgestemd zijn daar waar systemen gescheiden worden.

Voorwaarde 3 – De verschildruk over de regelventielen mag niet te veel variëren.

Aan deze voorwaarden kan alleen voldaan worden door de juiste keuze van de  producten, de juiste plaatsing van de hydraulische systemen zoals constant en variabel debietsystemen , en door de juiste waterzijdige inregeling hiervan.