Geothermie en warmtepompen

Geothermie is de energie die in de vorm van warmte in de aarde zit. Dikwijls wordt de warmte op grote diepte gewonnen, maar evengoed zijn er toepassingen die hun energie dichter bij het grondoppervlak halen. Een warmtepomp maakt ook gebruik van aardwarmte en die levert energie voor de centrale verwarming, de productie van warm water.

Geothermie

Geothermie is een volwaardig alternatief voor traditionele vormen van verwarming. Het is bovendien een milieuvriendelijk systeem waarmee je aanzienlijk op je energiefactuur kan besparen. Ook in België zijn er heel wat initiatieven genomen om deze energievorm daadwerkelijk toe te passen. Als de aarde energie levert, waarom zouden we die dan niet gebruiken?

Warmtepompen

Een van de voornaamste troeven van geothermie is dat het een stabiele warmtebron is. Geothermische systemen worden aan een warmtepomp gekoppeld en leveren zo de nodige energie in huishoudens maar ook voor grotere installaties. Het principe wordt ook toegepast om warmte te winnen uit water (in vele gevallen grondwater).

Boringen

Een warmtepomp is een efficiënt apparaat dat warmte aan de grond onttrekt en die aan een warmteafgiftesysteem afgeeft. Het transport van de warmte gebeurt door middel van een vloeistof. Om de aardwarmte te kunnen gebruiken, worden bij een geothermisch systeem in de meeste gevallen putten geboord tot op de gewenste diepte.