Vrije Basisschool 'De Springplank' Eversel

2023-2024

Vrije Basisschool 'De Springplank' Eversel

Ventilatie

Een deel van de basisschool werd voorzien van een nieuwe ventilatiegroep. Dit om de luchtkwaliteit te optimaliseren in de klaslokalen, refter en naschoolse opvang. Er werd geopteerd voor een luchtgroep met warmteterugwinning om de energiekosten te drukken.